Kancelaria notarialna koszalin

Drobne ogłoszenia nowy sącz – internetowy serwis dla każdego

Kompleksowe czynności notarialne w Kielcach
Specjalistyczne usługi notarialne w Kielcach proponuje interesantom kancelaria notarialna Iwona Bieryło. Wszystkie deklaracje przyjmują formę papieru urzędowego. Do czynności, jakie wykonywane są w miejscu jakim jest notariusznotariusz koszalin zaliczają się: wykonywanie aktów notarialnych, sporządzenie aktów poświadczania dziedziczenia, usługi dotyczące europejskiego poświadczenia spadków, usługi związane z zarządzaniem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, wykonywanie poświadczeń, spisywanie sprawozdań, wykonywanie protestów weksli oraz czeków, wykonywanie wypisów, odpisów oraz wyciągów papierów, składanie wniosków o wpisanie do księgi wieczystej razem z papierami stanowiącymi bazę dla wpisu w księdze wieczystej, a także sporządzanie czynności związanych z odrębnymi regulacjami prawnymi. Wyspecjalizowany notariusz może również przyjąć na przechowanie zasoby finansowe, papiery wartościowe, dokumenty, lub informacje na informatycznym środku przekazu. Jest o tym mowa w przepisach o informatyzacji działania jednostek zajmujących się zadaniami publicznymi. Na stronie www kancelarii można dowiedzieć się, jakie papiery trzeba przynieść do kancelarii celem przeprowadzenia określonej czynności notarialnej. To duże uproszczenie dla osób korzystających z usług, pozwalające w krótszym czasie załatwiać pewne kwestie. Szczególnie, że dokumenty do kancelarii można składać przed ustalonym terminem dokonania wyznaczonej usługi. Do sporządzenia aktu notarialnego wystarczy dołączyć kopię wymaganych papierów. Można to zrobić mailowo albo osobiście. Tylko przy podpisywaniu aktu należy przedstawić oryginał.